Lục giác chân liền 60 abs

Giá bán: Liên hệ

Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, cao chậu 45cm, vật liệu nhựa ABS, lòng trong ghép mảnh. Không lòng 1.400.000đ

 đầy đủ 1.800.000