Lục giác Chân Liền 1m CPS

Giá bán: 6.800.000đ 6.500.000đ

Kích thước rộng miệng phủ bì 100cm, cao chậu 66cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong 5.2 triệu.

6.500.000