Khuôn chậu vuông 90 cm, 2 thớt

Giá bán: 7.500.000đ 7.300.000đ

Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, cao chậu 50cm, cao chân 26cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite và đều có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 5.000.000đ  . Đủ bộ 7.300.000đ