Khuôn chậu vuông chân liền 85cm – vét tay

Giá bán: 5.600.000đ 5.500.000đ

Kích thước rộng miệng phủ bì 85cm, chiều cao 65cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong. Không lấy đáy 4,5 triệu

    Kích thước rộng miệng phủ bì 85cm, chiều cao 65cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong. Không lấy đáy 4,5 triệu