KHUÔN CHẬU VUÔNG 60 2 THỚT

Giá bán: 4.700.000đ 4.300.000đ

Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, cao chậu 40cm, cao chân 19cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 3,4 triệu.