Khuôn chậu vuông 1,2 m cao 80cm nhựa Composte – vét tay

Giá bán: 7.300.000đ 7.000.000đ

Kích thước rộng miệng phủ bì 120cm, chiều cao 80cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong.

    Kích thước rộng miệng phủ bì 120cm, chiều cao 80cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong.