..

STT LINK NHÓM TÊN NHÓM SỐ THÀNH VIÊN
1 https://www.facebook.com/groups/667221957177652/ Giao Lưu Khuôn Chậu Cảnh ABS Cũ Mới 70,0K thành viên
2 https://www.facebook.com/groups/710309486203387/ Hội mua bán giao lưu khuôn chậu cảnh giá rẻ toàn quốc 2K
3 https://www.facebook.com/groups/khuonchubscumoitoanquoc Khuôn Chậu Cảnh ABS Mới Cũ Toàn Quốc ( VIP) 17k
4 https://www.facebook.com/groups/1545611559031282/ BONSAI VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ 46k
5 https://www.facebook.com/groups/1726537417571807/ GIAO LƯU BONSAI VIỆT NAM 61k
6 https://www.facebook.com/groups/286904328177088/ Câu lạc bộ Bonsai Việt Nam 5,8K thành viên
7 https://www.facebook.com/groups/594456397788580/?multi_permalinks=919406495293567 Hội mua bán khuôn chậu cảnh 38,1K thành viên
8 https://www.facebook.com/groups/257812895516359/ Hội thích làm chậu và hướng dẫn đổ chậu bằng khuôn chậu cảnh 25,1K thành viên
9 https://www.facebook.com/groups/1431562787046373/ Hội giao lưu, mua bán khuôn đúc chậu cây cảnh Abs – cũ, mới 20,5K thành viên
10 https://www.facebook.com/groups/325824198596655/ KHUÔN CHẬU GIÁ RẺ 51,2K thành viên
11 https://www.facebook.com/groups/348989705592154/ HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐAM MÊ LÀM CHẬU KIỂNG. 10,5K thành viên
12 https://www.facebook.com/groups/1570000209915123/ Hội mua bán Bonsai giá rẽ 76k
13 https://www.facebook.com/groups/196360014058293/ HỘI BONSAI MIỀN TRUNG 95.6k
14 https://www.facebook.com/groups/2429669093933809/ Hội Bon Sai Cây Cảnh Phú Yên 57,1K thành viên
15 https://www.facebook.com/groups/307328707078572/ Khuôn Chậu Cảnh Toàn Quốc 10,9K thành viên
16 https://www.facebook.com/groups/1400937809927650/ CLB Bonsai mini Hà Nội 63,4K thành viên
17 https://www.facebook.com/groups/504786609666100/ Chợ mua bán các loại hoa,giống hoa,hạt hoa,cây cảnh 20.8k
18 https://www.facebook.com/groups/677236459512234/ nhóm thích làm khuôn chậu và quay chậu 19k
19 https://www.facebook.com/groups/1785674675094726/ Hội Những Người Yêu Duối(Hoàng Anh Mộc) 59,0K thành viên
20 https://www.facebook.com/groups/muabancaycongtrinh/ HỘI MUA BÁN CÂY CÔNG TRÌNH CÂY CẢNH CÂY BÓNG MÁT 44.2k
21 https://www.facebook.com/groups/370715813404780/ 🌹Hội Đam Mê Hoa Hồng 54.3k
22 https://www.facebook.com/groups/310530079923561/ hội làm khuôn chậu cảnh đẹp.và chất lượng 3,9K thành viên
23 https://www.facebook.com/groups/3912040588884742/ Khuôn chậu ABS 2,4K thành viên
24 https://www.facebook.com/groups/2668002686860031/ Hội Bonsai Cây Cảnh Sài Gòn 29,2K thành viên
25 https://www.facebook.com/groups/131450260985605/ Hội cây cảnh bonsai toàn quốc 135,9K thành viên
26 https://www.facebook.com/groups/151144446566570/?ref=share Khuôn Chậu Cảnh Composte Abs Silicon 3,2K thành viên
27 https://www.facebook.com/groups/3119663641436015/ Hội Khuôn Chậu SiLiCon 25,2K thành viên
28 https://www.facebook.com/groups/2854483324774441/ Thanh lý khuôn chậu ABS giá rẻ 16,5K thành viên
29 https://www.facebook.com/groups/1589979057821762/ Hội cây cảnh Việt Nam 37,0K thành viên
30 https://www.facebook.com/groups/646760226181098/?ref=share Hội mua bán thanh lý khuôn đúc chậu cảnh và vật tư cây cảnh 24,9K thành viên
31 https://www.facebook.com/groups/367692714510029/?ref=share Giao lưu khuôn chậu cảnh cũ mới ABS Việt Nam 24,9K thành viên
32 https://www.facebook.com/groups/1529220043956748/ Hội Những Người đam mê, bon sai, cây cảnh,hoa lan… ba miền 9,0K thành viên
33 https://www.facebook.com/groups/508832202497277/ Cây cảnh nghệ thuật Việt Nam 3,0K thành viên
34 https://www.facebook.com/groups/151144446566570/?multi_permalinks=237917937889220 Khuôn Chậu Cảnh Composte Abs Silicon 2.9k
35 https://www.facebook.com/groups/1508309746010855/?multi_permalinks=1719772028197958 HỘI YÊU NGHỀ LÀM CHẬU CẢNH VÀ CÂY CẢNH ĐẸP LẠ 2.1k
36 https://www.facebook.com/groups/188633608983578/ Hội khuôn chậu cảnh abs composite silicon 7,6K thành viên
37 https://www.facebook.com/groups/698059180545600/ Bonsai Quảng Ninh Pots 200
38 https://www.facebook.com/groups/313292836336556/ Hội Mua Bán Cây Cảnh LaGi 800
39 https://www.facebook.com/groups/596532321403865 HỘI THANH LÝ KHUÔN CHẬU CẢNH GIÁ RẺ TOÀN QUỐC
40 https://www.facebook.com/groups/445949280629152 HỘI MUA BÁN GIAO LƯU KHUÔN CHẬU CẢNH CŨ VÀ MỚI
41 https://www.facebook.com/groups/554848859562047 HỘI MUA BÁN TRAO ĐỔI CHO THUÊ KHUÔN CHẬU CẢNH
42 https://www.facebook.com/groups/1406444276483797 HỘI THANH LÝ KHUÔN CHẬU CẢNH ĐÃ QUA SỬ DỤNG
43 https://www.facebook.com/groups/572912547591114 HỘI MUA BÁN TRAO ĐỔI KHUÔN CHẬU CŨ VÀ MỚI
44 https://www.facebook.com/groups/1055152238749080 HỘI MUA BÁN GIAO LƯU CÂY CẢNH VIỆT NAM
45 https://www.facebook.com/groups/702037031035960 MUA BÁN KHUÔN CHẬU 3 MIỀN
46 https://www.facebook.com/groups/547464007003516 HỘI BUÔN BÁN TRAO ĐỔI KHUÔN CHẬU CẢNH
47 https://www.facebook.com/groups/422848002605163 HỘI SẢN XUẤT CHẬU CẢNH VIỆT NAM
48 https://www.facebook.com/groups/425689708946218 HỘI ĐAM MÊ LÀM CHẬU CẢNH
49 https://www.facebook.com/groups/1066692714228683 HỘI NHỮNG NGƯỜI LÀM CHẬU XI MĂNG VIỆT NAM
50 https://www.facebook.com/groups/1255898961835402 HIỆP HỘI SẢN XUẤT CHẬU CẢNH
51 https://www.facebook.com/groups/573811250831920 HIỆP HỘI LÀM NGHỀ CHẬU CẢNH VIỆT NAM
52 https://www.facebook.com/groups/533206668209409 HIỆP HỘI LÀM CHẬU VÌ ĐAM MÊ
53 https://www.facebook.com/groups/787253042263809 NHÓM CUNG CẤP VẬT TƯ NGÀNH CHẬU CẢNH
54 https://www.facebook.com/groups/chocaycanhbamien Chợ cây cảnh Online 3 miền
55 https://www.facebook.com/groups/480832048682809 Hội mua bán giao lưu khuôn chậu cảnh giá rẻ