Khuôn chậu Lục giác

 • Khuôn chậu Lục giác chân liền rộng 60cm cao 45cm

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, cao chậu 45cm. Khuôn có lòng trong và tấm đáy. Chất liệu composite

  3.650.000đ 3.500.000đ
 • Khuôn chậu Lục giác chân liền rộng 70cm cao 50cm

  Kích thước rộng miệng phủ bì 70cm, cao chậu 50cm. Khuôn có lòng trong và tấm đáy. Chất liệu composite

  4.500.000đ 4.200.000đ
 • Khuôn lục giác 1,08m – Khuôn Composite

  🔸Chất liệu: Composite

  🔸Kích thước:  Rộng phủ bì 1,08m cao chậu 37cm, cao chân 38cm

  🔸Cấu tạo: Khuôn 6 mảnh ghép lại, chậu có lòng trong chân không có lòng trong. Hoa văn Tùng, cúc, trúc, mai, sen, hồng.

  🔸Giá: có lòng trong 7.300.000đ. Không lòng trong 6000.000đ

  🚛Hình thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tận nhà theo đường bưu điện

  7.600.000đ 7.300.000đ
 • Khuôn lục giác 1,4m -Nhựa Composite

  🔸Chất liệu: Composite

  🔸Kích thước:  Rộng phủ bì 1,4M cao chậu 55cm, cao chân 35cm

  🔸Cấu tạo: Khuôn 6 mảnh ghép lại, cả khuôn chậu và chân đều không có lòng trong. Hoa văn Tùng, cúc, trúc, mai, sen, hồng.

  🔸Giá: 7000.000đ

  🚛Hình thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tận nhà theo đường bưu điện

  7.300.000đ 7.000.000đ
 • Khuôn lục giác 90 cm – Khuôn Composite

  🔸Chất liệu: Composite

  🔸Kích thước:  cao chậu 33cm, cao chân 33cm

  🔸Cấu tạo: Khuôn 6 mảnh ghép lại, chậu có lòng trong chân không có lòng trong. Hoa văn Tùng, cúc, trúc, mai, sen, hồng.

  🔸Giá: có lòng trong 5.400.000đ. Không lòng trong 4.300.000đ

  🚛Hình thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tận nhà theo đường bưu điện

  5.600.000đ 5.400.000đ
 • Lục giác Chân liền 1,2m CPS

  Kích thước rộng miệng phủ bì 120cm, cao chậu 76cm, vật liệu nhựa composite, có lòng trong và tấm đáy. Không lấy lòng trong 7.5 triệu.

  10.000.000

  10.500.000đ 10.000.000đ
 • Lục giác Chân Liền 1m CPS

  Kích thước rộng miệng phủ bì 100cm, cao chậu 66cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong 5.2 triệu.

  6.500.000

  6.800.000đ 6.500.000đ
 • Lục giác chân liền 60 abs

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, cao chậu 45cm, vật liệu nhựa ABS, lòng trong ghép mảnh. Không lòng 1.400.000đ

   đầy đủ 1.800.000

  Liên hệ
 • Lục giác Chân liền 83 CPS

  Kích thước rộng miệng phủ bì 83cm, cao chậu 57,5cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong giá 3,8 triệu.

  4.800.000

  4.950.000đ 4.800.000đ
 • Lục giác Chân liền 90cm

  Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, cao chậu 60cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong giá 4,7 triệu.
  6.000.000đ 5.700.000đ