Khuôn chậu Composite

Khuôn chậu Composite

 • Khuôn chữ nhật 130cm x 90cm cao 25cm

  🔸Chất liệu: Composite

  🔸Kích thước:  130cm x 90cm cao 25cm

  🔸Cấu tạo: Khuôn 4 mảnh ghép lại. Khuôn không có đáy, không có lòng trong

  🔸Giá: 3000.000đ

  🚛Hình thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tận nhà theo đường bưu điện

  3.300.000đ 3.000.000đ
 • Khuôn bể chữ nhật 115cm x 80cm x 37cm – Khuôn Composite

  🔸Chất liệu: Composite

  🔸Kích thước:  115cm x 80cm x  cao 37cm

  🔸Cấu tạo: Khuôn 4 mảnh ghép lại. Khuôn không có đáy, không có lòng trong

  🔸Giá:4.300.000đ

  🚛Hình thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tận nhà theo đường bưu điện

  4.500.000đ 4.300.000đ
 • Khuôn bể chữ nhật 120cm x 80cm x 47cm – Khuôn Composite

  🔸Chất liệu: Composite

  🔸Kích thước:  120cm x 80cm x 47cm

  🔸Cấu tạo: Khuôn 4 mảnh ghép lại. Khuôn không có đáy, không có lòng trong

  🔸Giá:4.700.000đ

  🚛Hình thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tận nhà theo đường bưu điện

  4.800.000đ 4.700.000đ
 • Khuôn bể chữ nhật 120cm x 80cm x 70cm – Khuôn Composite

  🔸Chất liệu: Composite

  🔸Kích thước:  120cm x 80cm x cao 70cm

  🔸Cấu tạo: Khuôn 4 mảnh ghép lại. Khuôn không có đáy, không có lòng trong

  🔸Giá: 6.500.000đ

  🚛Hình thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tận nhà theo đường bưu điện

  6.800.000đ 6.500.000đ
 • Khuôn chậu Lục giác chân liền rộng 60cm cao 45cm

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, cao chậu 45cm. Khuôn có lòng trong và tấm đáy. Chất liệu composite

  3.650.000đ 3.500.000đ
 • Khuôn chậu Lục giác chân liền rộng 70cm cao 50cm

  Kích thước rộng miệng phủ bì 70cm, cao chậu 50cm. Khuôn có lòng trong và tấm đáy. Chất liệu composite

  4.500.000đ 4.200.000đ
 • Nơi nhập dữ liệu

  Khuôn chậu tròn 112 cm mẫu rồng

  Kích thước rộng miệng phủ bì 112cm, chiều cao chậu 45cm, cao chân 40cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, và có lòng trong. Gồm 3 thớt.

  8.500.000

  8.800.000đ 8.500.000đ
 • khuôn chậu tròn 90 mẫu rồng

  Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, chiều cao chậu 36cm, cao chân 33cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, và có lòng trong. Gồm 3 thớt. Không lấy chân giá 4,8 triệu.   6.500.000
  6.700.000đ 6.500.000đ
 • Khuôn chậu vuông 105cm – Composte

  🔸Chất liệu: Composite

  🔸Kích thước:  Rộng miệng phủ bì 105cm, cao chậu 50cm, cao chân 30cm

  🔸Cấu tạo: khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không lòng trong. Họa tiết 4 mặt khác nhau: Sen, Cúc, Trúc, Mai

  🔸Giá nguyên bộ: 7.300.000đ. Giá không lòng trong 5.500.000đ

  🚛Hình thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tận nhà theo đường bưu điện

  7.500.000đ 7.300.000đ
 • KHUÔN CHẬU VUÔNG 60 2 THỚT

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, cao chậu 40cm, cao chân 19cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 3,4 triệu.

  4.700.000đ 4.300.000đ
 • Khuôn chậu vuông 60 m – Nhựa Composte

  🔸Chất liệu: Composite

  🔸Kích thước:  Rộng miệng phủ bì 60cm, chiều cao 65cm,

  🔸Cấu tạo: khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Họa tiết 4 mặt khác nhau

  🔸Giá:Có lòng trong có tấm đáy: 4.500.000đ, không lòng trong có đáy 3.500.000đ

  🚛Hình thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tận nhà theo đường bưu điện

  4.700.000đ 4.500.000đ
 • KHUÔN CHẬU VUÔNG 70. 2 THỚT

  Kích thước rộng miệng phủ bì 70cm, cao chậu 40cm, cao chân 20cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite và đều có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 4,5 triệu.

  5.800.000đ 5.500.000đ
 • KHUÔN CHẬU VUÔNG 80cm, 2 THỚT

  Kích thước rộng miệng phủ bì 80cm, cao chậu 47cm, cao chân 23cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite và đều có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 5 triệu.

  6.800.000đ 6.500.000đ
 • Khuôn chậu vuông chân liền 70 cm – Khuôn composite

  🔸Chất liệu: Composite

  🔸Kích thước:  Rộng miệng phủ bì 70cm, chiều cao 60cm,

  🔸Cấu tạo: khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Họa tiết 4 mặt khác nhau: Tùng, Cúc, Trúc, Mai. Tượng trưng cho 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.

  🔸Giá: +Bộ khuôn có lòng trong và tấm đáy 5.500.000đ

  +Không lòng trong có tấm đáy: 4.500.000đ

  🚛Hình thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tận nhà theo đường bưu điện

  5.700.000đ 5.500.000đ
 • Khuôn chậu vuông chân liền1m – nhựa Composte

  🔸Chất liệu: Composite

  🔸Kích thước:  Rộng miệng phủ bì 1m, chiều cao 70cm,

  🔸Cấu tạo: khuôn chậu không có lòng trong và đáy. Họa tiết 4 mặt khác nhau

  🔸Giá:6000.000đ

  🚛Hình thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tận nhà theo đường bưu điện

  6.100.000đ 6.000.000đ
 • Khuôn đôn tròn cao 58cm – Khuôn Composite

  🔸Chất liệu: Composite

  🔸Kích thước:  cao 58cm, rộng mặt 30cm, đáy rộng 30, rộng thân 15cm

  🔸Cấu tạo: Khuôn 2 mảnh ghép lại

  🔸Giá: 1.300.000đ

  🚛Hình thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tận nhà theo đường bưu điện

  1.350.000đ 1.300.000đ