Video hướng dẫn kỹ thuật

1.CÁCH LÀM CHẬU BẰNG KHUÔN COMPOSITE

================================================================================================

2. CÁCH SƠN CHẬU

================================================================================================

3. CÁCH LÀM CHẬU LY ( LOẠI CÓ KHUÔN TRONG)

 

================================================================================================

4. CÁCH LÀM CHẬU LỤC GIÁC ( LOẠI CÓ KHUÔN TRONG)

================================================================================================

5. CÁCH LÀM CHÂN CHẬU TRÒN