Khuôn tròn Composite 80cm có lòng trong

Giá bán: 4.600.000đ 4.500.000đ

Kích thước rộng miệng phủ bì 80cm, cao chậu 39cm, cao chân 18cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Loại cả bộ không lòng trong 3,3 triệu.

    Kích thước rộng miệng phủ bì 80cm, cao chậu 39cm, cao chân 18cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Loại cả bộ không lòng trong 3,3 triệu.

    ……………………………………………………………………….

    MỘT SỐ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM