Khuôn lục giác 90 m nhựa Composite

Giá bán: 5.600.000đ 5.400.000đ

Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, cao chậu 33cm, cao chân 33cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Lấy riêng chậu 3,9 triệu. Loại cả bộ không lòng trong 4,3 triệu.

    Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, cao chậu 33cm, cao chân 33cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Lấy riêng chậu 3,9 triệu. Loại cả bộ không lòng trong 4,3 triệu.