Khuôn lục giác 78cm nhựa Composite

Giá bán: 4.600.000đ 4.500.000đ

Kích thước rộng miệng phủ bì 78cm, cao chậu 32cm, cao chân 27cm, khuôn chậu vật liệu nhựa composite có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Lấy riêng chậu 3,5 triệu. Loại cả bộ không có lòng trong 3,5 triệu

    Kích thước rộng miệng phủ bì 78cm, cao chậu 32cm, cao chân 27cm, khuôn chậu vật liệu nhựa composite có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Lấy riêng chậu 3,5 triệu. Loại cả bộ không có lòng trong 3,5 triệu