Khuôn lục giác 1,5m nhựa Composite

Giá bán: Liên hệ

Kích thước rộng miệng phủ bì 150cm, cao chậu 60cm, cao chân 30cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite và đều không có lòng trong. Lấy riêng chậu 5,5 triệu.

    Kích thước rộng miệng phủ bì 150cm, cao chậu 60cm, cao chân 30cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite và đều không có lòng trong. Lấy riêng chậu 5,5 triệu.