Khuôn lục giác 1,4m nhựa Composite

Giá bán: Liên hệ

Kích thước rộng miệng phủ bì 140cm, cao chậu 55cm, cao chân 35cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite và đều không có lòng trong. Lấy riêng chậu 5,3 triệu.

    Kích thước rộng miệng phủ bì 140cm, cao chậu 55cm, cao chân 35cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite và đều không có lòng trong. Lấy riêng chậu 5,3 triệu.