Khuôn chậu vuông 85cm. Cao chậu 40cm chân 30cm nhựa Composte

Giá bán: 5.500.000đ 5.200.000đ

Kích thước rộng miệng phủ bì 85cm, chiều cao 40cm,  chân cao 30cm. Vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong chân không có lòng trong.

    Kích thước rộng miệng phủ bì 85cm, chiều cao 40cm,  chân cao 30cm. Vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong chân không có lòng trong.