Khuôn chậu vuông 70 m cao 60cm nhựa Composte

Giá bán: 5.700.000đ 5.500.000đ

Kích thước rộng miệng phủ bì 70cm, chiều cao 60cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong 4,5 triệu

    Kích thước rộng miệng phủ bì 70cm, chiều cao 60cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong 4,5 triệu