Khuôn chậu vuông 60 m cao 65cm nhựa Composte

Giá bán: 4.700.000đ 4.500.000đ

Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, chiều cao 65cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong 3,5 triệu

    Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, chiều cao 65cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong 3,5 triệu