Khuôn chậu vuông 1m cao 70cm nhựa Composte – vét tay

Giá bán: 6.100.000đ 6.000.000đ

Kích thước rộng miệng phủ bì 100cm, chiều cao 70cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong. không có đáy

    Kích thước rộng miệng phủ bì 100cm, chiều cao 70cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong.