Đôn kê chậu tròn cao 85cm khuôn Composite

Giá bán: 1.700.000đ 1.500.000đ

Kích thước cao 85cm, rộng mặt 28cm, đáy rộng 33, rộng thân 13cm, vật liệu nhựa composite, một mặt hoa, một mặt chữ

    Kích thước cao 85cm, rộng mặt 28cm, đáy rộng 33, rộng thân 13cm, vật liệu nhựa composite, một mặt hoa, một mặt chữ