Khuôn chậu Composite vét tay

Khuôn chậu Compsote không có lòng trong. Khuôn dành cho thợ chuyên nghiệp