Khuôn chậu Composite có lòng trong

Khuôn chậu chất liệu Composite được chế tác thêm lòng trong