Miễn phí
vận chuyển toàn quốc

Thanh toán
khi nhận hàng

Cam kết
chất lượng số 1

Tư vấn
Kỹ thuật làm chậu

Khuôn chậu ABS - có lòng trong

Khuôn chậu Compoisite - không lòng trong

Video hướng dẫn kỹ thuật

Cách đúc chậu tròn ABS

Cách đúc chậu Lục giác